Gwarantem dotrzymania wymagań jakościowych jest posiadanie przez Spółkę:

  • Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015
  • Certyfikatu spełnienia wymagań Dyrektywy 2014/68/EU
  • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
  • Zezwolenia Inspektoratu Dozoru Technicznego w Rzeszowie na przenoszenie oznaczeń materiałowych na elementy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonane przy zastosowaniu obróbki mechanicznej

Certyfikaty i uprawnienia