Oferujemy wykonanie elementów rurociągów i instalacji przemysłowych stosowanych w branży petrochemicznej, energetycznej i gazownictwie, takich jak:

 • wymienniki ciepła
 • podzespoły i części do instalacji procesowych
 • wkłady rurowe
 • głowice pływające
 • ściany sitowe
 • płaszcze wymienników
 • elementy konstrukcji spawanych
 • zbiorniki

Spółka oferuje również usługi w zakresie:

 • spawalnictwa
 • obróbki skrawaniem
 • przeróbki plastycznej: tłoczenie, gięcie
 • obróbki cieplnej
 • badań laboratoryjnych

Urządzenia, rurociągi oraz elementy rurociągów wytwarzane są zgodnie z wytycznymi przepisów krajowych i europejskich oraz Dyrektywy 2014/68/UE, podlegają odbiorom Urzędu Dozoru Technicznego lub innych wskazanych przez odbiorców jednostek notyfikowanych.