Nazwa projektu:

„Modernizacja oświetlenia w Zakładzie Mechanicznym „TASTA” Sp. z o.o.”

 

Cel: Utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Instytucja dofinansowująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Dz. U. z 2009 r Nr 167, poz. 1322, ze zmianami /

Wartość projektu : 98126,94 zł
dofinansowanie: 60% tj. 58876,16 zł