Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie i poprawa pozycji konkurencyjnej oraz rozwój przedsiębiorstwa: ZAKŁAD MECHANICZNY „TASTA”- SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez zakup specjalistycznej obrabiarki zadaniowej oraz innowacyjnego zestawu do spawania orbitalnego.

Wprowadzone innowacje przełożyły się bezpośrednio na zwiększanie przychodów z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz wpłynęły na rozwój i usprawnienie działania przedsiębiorstwa, a w sposób pośredni przełożyły się na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu.

Inwestycja należała do inwestycji z zakresu zmian w procesie produkcyjnym i sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”